lördag 24 juli 2010

Undran

Gick in på wikipedia då jag sökte efter en bild på en naken man till mitt lilla konstprojekt. Läste då:

Det finns också skillnader mellan kvinnors och mäns hjärnor. Mannens storhjärna är 8-10% större än kvinnans.[1][2] De har 4% fler hjärnceller än kvinnor och 100 gram mer hjärnvävnad.[3] I kvinnors hjärnor sitter neuronerna mer kompakt speciellt i hjärnans språkcentra.[4] Mäns hjärnaktivitet är mer koncentrerad till den vänstra hjärnhalvan än för kvinnor vars aktivitet är jämnt fördelad mellan hjärnhalvorna.[3] Den vänstra hjärnhalvan är medveten och analytisk medan den högra är omedveten, helhetsuppfattande och spatial.[5]

No comments.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar