lördag 10 juli 2010

Kontrapunkt.


"Konformitet - alla anser och står för samma sak, utan att ha något lidelsefullt förhållande till denna sak. "

Kirkegaard: "Människorna i det moderna stadssamhället har förvandlats till publik eller offentlighet och människans främsta kännetecken är det till intet förpliktigande småpratet.

Hegel: "Spänningen melllan varat och icke-varat upplöses i begreppet blivandet. Att någonting blir till betyder på sätt och vis att det både finns och inte finns."

Sedan gillar jag paradoxer, för livet i sig är av sådan art och det kan få en att se lite annorlunda på saker och ting. Livet är till för att levas, inte förstås. Jag tror eftersom det strider mot förnuftet. Lite så javisst.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar